Stamnamn

För att ansöka om stamnamn i WCF så måste du bli medlem hos oss först. 


Om du redan har ett stamnamn registrerat i annat förbund eller inom WCF så skickar du tillsammans med din medlemsansökan, en kopia på ditt stamnamnsbevis.


WCF har en sida där du kan söka på stamnamn och se om det du tänkt ansöka om redan finns registrerat.

Länk: Cattery Names - wcf en

Ett stamnamn är skyddat i 20 år från dess att första ansökan skickats in. När det gått 20 år så måste man göra en förnyelse hos WCF för att kunna fortsätta använda stamnamnet.


Vi har fått mail från WCF om stamnamn som ej går att ansöka om, såhär lyder det:

Stamnamn med dessa ord i går ej att ansöka om:

paw, pouw, claws, sweet, gold/golden, silver, pets, purr, furr, fluffy, furry, angel/engel, bear, baby, royal, chubby, kingdom, queen, king, house, farm, family, baan, bann, lion, kitten/kity, garden, sun, moon, paradise, meow, saphir, crystal, luxury, patiler, coco, chocolate, dream, amber, pearl.

Inte heller är det tillåtet att ha någon ras i stamnamnet, som exempelvis Naked Sphynx, Lovely Ragdoll, Excellent Exotic m.m.

Priser

Ny stamnamnsansökan: 600:-

Överföring av stamnamn: 250:-

Förnyelse av stamnamn: 200:-


Betalas i förskott till BG: 824-6266

Stamnamnsansökan

Fyll helst i stamnamnsansökan via datorn, annars, var god texta tydligt och använd versaler & gemener.

GDPR

Experimentavel

Alla raser som har en EMS-kod i WCF's dokument WEMS-codes kan registreras hos oss, sålänge inte rasen bryter mot Sveriges djurskyddslag.


För övriga raser som är erkända eller under experimentell status i annat förbund, men inte inom WCF, eller vid önskemål om att göra utparningar som inte redan är okej inom WCF så behöver du skicka in en ansökan om experimentavel där du beskriver dig själv, rasen/raserna, dina planer och mål med avel och evetuella hinder du kan stöta på och hur du då hanterar de. 


Alla avkommor efter sådan parning registreras som "non recognized short/longhair/hairless".

Medlemskap

E-post

annki@kustkatten.se


Brev

Ann-Christin Nilsson

Båberg 411

46191 Trollhättan

Stambokföring

E-post

emelie@kustkatten.se


Brev

Emelie Strid

Stångby Mellanstugan 1

61199 Tystberga

Övrigt

E-post

info@kustkatten.se


Bankgiro: 

824-6266